Värdegrund

Lönnen i Kallinge

Barnomsorg i liten grupp med stort hjärta

 

Kom och besök Lönnen!

 

Telefon:

076-346 62 76

 

Mail: ulrika@lonnenikallinge.se

Värdegrund

 

Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och trygga med vistelsen på Lönnen.

 

På Lönnen lär vi oss att lyssna på varandra och att respektera andra människor.

 

Vi lär oss omtanke, om oss själva, om andra och om naturen.

 

Vi övar på demokratiska färdigheter, som att lyssna och att argumentera för sin sak. På barnens nivå.

 

Vi tränar på samarbete i den lilla gruppen för att alla ska veta att de är viktiga och delaktiga.

 

Vi möter varandra på ett positivt sätt och visar hänsyn.

 

Vi uppmuntrar varandra och lär oss nya saker.