Priser / Info

Lönnen i Kallinge

Barnomsorg i liten grupp med stort hjärta

 

Kom och besök Lönnen!

 

Telefon:

076-346 62 76

 

Mail: ulrika@lonnenikallinge.se

Enskild Pedagogisk Omsorg

 

Pedagogisk omsorg är ett relativt nytt alternativ till förskola

och fritidshem som finns för barn mellan ett till tolv års ålder.

Det som skiljer sig från vanlig förskola och fritidshem är att

hela verksamheten sker i liten skala, det vill säga, i privata

bostäder.

Enskild Pedagogisk verksamhet kan liknas vid

familjedaghem eller den lite äldre benämningen dagmamma

 

Avgift i Enskild Pedagogisk Omsorg

 

På Lönnen följer vi reglerna för maxtaxan. Nedan visas de maxbelopp som gäller för Ronneby Kommun. Barn 1 avser det yngsta barnet. Maxtaxan räknas efter hushållets bruttoinkomst.

 

Förskoletaxan för barn i pedagogisk omsorg eller förskola oavsett antal timmar

 

Barn 1 Barn 3

3 % 1%

max 1260 kr/mån max 420 kr/mån

 

Barn 2 Barn 4

2 % ingen avgift

max 840 kr/mån